20.4.2017

Celní úřad pro Královéhradecký kraj si pro návštěvníky Helicopter Show 2017 opět připraví celou řadu statických ukázek ze své činnosti.

Expoziční stan:

  • ukázka napodobenin a padělků a představení kompetencí v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví;
  • ukázka zboží zajištěného Celní správou ČR, které porušuje obecnou bezpečnost výrobků;

  • ukázka exponátů vyrobených ze zvířat a rostlin, které podléhají Úmluvě CITES, jejímž účelem je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin;

  •  ověření kontrolní pásky na lihovinách pomocí QR kódu a aplikace v mobilním telefonu - praktická ukázka;

  • přiblížení historie hradecké celnice, strážník v dobové uniformě, 90. výročí od založení prvního celního úřadu ve vnitrozemí po roce 1918 v Hradci Králové.

Na ploše vedle expozičního stanu:

  • statická ukázka - vozidlo tzv. výkonového zpoplatnění, které Celní správa ČR používá při kontrole zpoplatněných komunikací – kontrola mýta a dálničních kupónů, ukázka techniky a vybavení vozu, laserové pero pro kontrolu pravosti dálničních kupónů;
  • představení práce hlídek mobilního dohledu, informace ke kontrolám přeprav radioaktivních materiálů, testery na ověření omamných a psychotropních látek.

celni urad hk 1     celni urad hk 2