Jméno:*
Číslo novinářského průkazu:*
Název redakce:
Adresa redakce:
Kontaktní E-mail:*
Captcha:
UPOZORNĚNÍ:

Novinář souhlasí odesláním tohoto formuláře s akreditačními podmínkami, které jsou uveřejněny na webových stránkách akce v sekci „Letecký den – akreditace novinářů“ a které se zavazuje rovněž osobně podepsat před vstupem na akci, popřípadě je zaslat naskenované nejpozději do 2.5.2017 na email: helicoptershow@dsa.cz. Bez podepsaných akreditačních podmínek nebude možné označení novináře na místě vydat.