Archív novinek

Celní úřad Královéhradeckého kraje představí svou činnost

Celní úřad pro Královéhradecký kraj si pro návštěvníky Helicopter Show 2018 připravil vybrané statické ukázky ze své činnosti.

 

Stanoviště Celní správy České republiky 

  • vozidlo výkonového zpoplatnění dálnic a některých silnic 1. třídy, které používají příslušníci Celní správy České republiky při svých kontrolách; ukázka techniky a vybavení vozu, laserové pero pro kontrolu pravosti dálničních kupónů;
  • představení práce hlídek mobilního dohledu, ukázka vozidla používaného při silničních kontrolách zájmového zboží včetně automobilu se skrytým výstražným zařízením.

Expoziční stan 

  • ukázka exponátů vyrobených ze zvířat a rostlin, které podléhají Úmluvě CITES, jejímž účelem je regulace mezinárodního obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin;
  • ukázka napodobenin a padělků a představení kompetencí v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví;
  • ukázka zboží zajištěného Celní správou ČR, které porušuje obecnou bezpečnost výrobků.www.celnisprava.cz