Archív novinek

Odborné semináře HEMS 2022 (Helicopter Show)

Ve dnech 12. - 13. 5. 2022 se po dvouleté přestávce konaly na letišti v Hradci Králové odborné semináře HEMS 2022 (Helicopter Show).

Vysoká úroveň všech odborných seminářů i praktického výcviku záchranářů opět potvrdila smysl této akce a význam setkávání odborníků z celé České republiky i zahraničí.

Velice děkujeme všem, kteří se rozhodli zúčastnit tohoto programu a věříme, že si odnesli celou řadu nových a zajímavých informací.

Těšíme se na setkání při dalším ročníku.

 

Daniel Tuček

za organizátora akce