Program odborných seminářů HEMS 2024 – 16. 5. - 17. 5. 2024

 

16.05.2024  
9:00 - 10:00 Registrace účastníků
10:00 Zahájení - moderátorka Alena Zárybnická
  Briefing - obecné pokyny k pohybu na letišti HK
   
  Odborné semiáře HEMS 2024
1. Operační řízení LZS
1/1 Vzdělávací program pro vylepšení spolupráce posádek LZS a ZZS
1/2 Já tě slyším - já i vidím!
1/3 Zkušenosti s převozem inkubátoru v provozu HEMS České Budějovice
1/4 Zkušenosti s přespohraniční spoluprací v provozu HEMS Brno 
   
2. Noční provoz LZS a jeho úskalí
2/1 LZS Brno od roku 2021
   
3. Speciální činnosti
3/1 Výsledky sjednocování postupů při SZP a jejich implementace do nové legislativy HEMS
3/2 Speciální činnosti - nepožadované, přesto potřebné a využívané
3/3 Nouzové postupy - nucený odhoz podvěsu při provádění HEC
   
4. Různé
4/1 Změny předpisů od roku 2024 a jejich vliv na provoz
4/2 HEMS v ČR po roce 2028
   
  Praktický výcvik (vrtulníky + letový simulátor)
  Briefing - na letový simulátor
  Briefing - na speciální činnosti
15:00 - 18:00 Praktický výcvik - vrtulníky + letový simulátor
   
18:00 - 24:00 "hangár párty"
   

17.05.2024

Odborné semiáře HEMS 2024

9:00 Zahájení
   
5. Různé

5/1

5/2

Aplikace Kryštof HEMS

Aplikace HEMSview

   
6. Zatížení posádek
6/1 Systém SMS v praxi / Rozbor nehod a incidentů
6/2 CRM, lidská výkonnost - únava a její vliv na činnost v posádce / Sdílení chyb a poučení se